Ponuka práce

Kvalitu našej školy FUTURUM sa snažíme neustále zlepšovať. Celkový progres školy by však nebol možný bez kvalitných domácich, no i zahraničných pedagógov. A o to práve ide. Vo FUTURUM sme sa rozhodli rozšíriť naše učiteľské rady a ponúkame niekoľko zaujímavých ponúk, ktoré možno oslovia práve vás. Nehľadáme však hocikoho. Hľadáme ľudí s charakterom. Ľudí, ktorí sa vedia tešiť na svoju prácu a robia ju s láskou. FUTURUM vám za to poskytne rodinnú atmosféru v príjemnom kolektíve ľudí. No a keďže sme súkromná škola, vyučovať budete triedy s menším počtom žiakov. Naša škola má moderné vybavenie, ktoré budete môcť využívať pri výučbe. Ak máte dieťa, na FUTURUM dostane 100% zľavu na školné. Ak ste sa dočítali až sem a táto ponuka vás zaujala, pozrite si nižšie, aké pozície máme u nás práve voľné.

Základná škola a gymnázium

Učiteľ/Učiteľka predmetu fyzika
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia fyzika + iný predmet, najlepšie v kombinácii so štátnicou z ANJ.
Učiteľ/Učiteľka predmetu matematika
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia matematika + iný predmet, najlepšie v kombinácii so štátnicou z ANJ.
Učiteľ/Učiteľka predmetu biológia a chémia
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia chémia + biológia, najlepšie v kombinácii so štátnicou z ANJ.

Len gymnázium

Učiteľ/Učiteľka predmetu Anglický jazyk
(5 voľných pozícií)
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia anglický jazyk a literatúra + iný predmet + štátna skúška z anglického jazyka (C1). Jazykové certifikáty a prax zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Biológia
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia biológia + iný predmet. Štátna skúška z anglického jazyka vítaná.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Britská a americká literatúra
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia anglický jazyk a literatúra + iný predmet + štátna skúška z anglického jazyka + odborné certifikáty zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Chémia
arrow down
Požiadavky na vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia chémia + iný predmet. Štátna skúška z anglického jazyka vítaná.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Cudzí jazyk (FRJ, NEJ, RUJ, ŠPJ)
(4 voľné pozície, každá na príslušný jazyk)
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre príslušný cudzí jazyk + štátna skúška z jazyka + odborné certifikáty a prax zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Dejepis v slovenskom/anglickom jazyku
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia dejepis + štátna skúška z anglického jazyka. Odborné certifikáty a prax zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Etika v anglickom jazyku
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia etika (alebo iný príbuzný predmet).
Učiteľ/Učiteľka predmetu Fyzika v anglickom jazyku
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia fyzika + iný predmet + štátna skúška z anglického jazyka + odborné certifikáty a prax zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Filozofia v anglickom jazyku
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia filozofia (alebo iný príbuzný predmet) + štátna skúška z anglického jazyka. Odborné certifikáty a prax zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Geografia v anglickom jazyku
arrow down
Požiadavky na vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia geografia + štátna skúška z anglického jazyka. Odborné certifikáty a prax zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Informatika v slovenskom/anglickom jazyku
(2 voľné pozície)
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia informatika + iný predmet + štátna skúška z anglického jazyka + certifikáty a prax zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Matematika v slovenskom/anglickom jazyku
(2 voľné pozície)
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia matematika + iný predmet + štátna skúška z anglického jazyka + odborné certifikáty a prax zo zahraničia vítané.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Náboženská výchova v anglickom jazyku
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa kombinácia R-K náboženstvo (alebo iný príbuzný predmet) + poverenie na výučbu náboženskej výchovy.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Občianska náuka
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia občianska náuka + iný predmet.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Slovenský jazyk a literatúra
(2 voľné pozície)
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia slovenský jazyk a literatúra + iný predmet.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Spoločenská výchova
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – spoločensko – vedné odbory.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Telesná výchova
(2 voľné pozície)
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia telesná a športová výchova (alebo iný príbuzný predmet) + odborné certifikáty inštruktora lyžovania, plávania a pod.
Učiteľ/Učiteľka predmetu Umenie a kultúra v anglickom jazyku
arrow down
Požiadavky na vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kombinácia umenie a kultúra (alebo iný príbuzný predmet). Podmienky: vysokoškolské vzdelanie v odbore, štátna skúška z anglického jazyka + odborné certifikáty a prax zo zahraničia vítané.

Ak máte záujem o ponúkané pozície, prosím vyplňte formulár
Životopis je povinný.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.
loading